Recikeeps

จุดเด่นพร้อมกับสิ่งบกพร่องจากการเทียบเคียงของคอกกั้นเด็กแต่ละประเภท
ข้อดีและข้อตำหนิจากการเทียบของคอกกั้นเด็กแบบรั้วกั้นเด็กPVC
ข้อดีกับข้อตำหนิจากการเปรียบเทียบของคอกกั้นเด็กประเภท รั้วกั้นเด็ก PVC ข้อที่ 1 ประหยัดที่สุด
จุดเด่นพร้อมด้วยข้อเสียจากการเปรียบเทียบของคอกกั้นเด็กประเภทรั้วกั้นเด็ก PVC ข้อที่ 2 สามารถคัดสัดส่วนใหญ่-เล็กได้ตามเนื้อที่ใช้งาน
จุดดีพร้อมทั้งข้อเสียหายจากการเทียบเคียงของคอกกั้นเด็กจำพวกรั้วกั้นเด็ก PVC อย่างที่ 3 หากเด็กเขย่าแรงๆ ถ้าไม่ได้ติดกาวไว้จะร่วงได้
จุดแข็งพร้อมกับข้อตำหนิจากการเทียบของคอกกั้นเด็กแบบรั้วกั้นเด็ก PVC อันที่ 4 ความสวยงามน้อยหน่อย
จุดดีและจุดด้อยจากการเทียบของคอกกั้นเด็กประเภท PVC ข้อที่ 5 ถ้าจะให้แข็งแรงต้องติดกาว
ข้อดีพร้อมทั้งข้อด้อยจากการเปรียบเทียบของคอกกั้นเด็กประเภท PVC สิ่งที่ 6 กาวประสานท่อ PVC มีสสารระเหย Volatile Organic Compound (VOC) ซึ่ง VOC เป็นสารที่มีพิษภัยต่อระบบทางเดินหายใจ

จุดแข็งพร้อมด้วยข้อบกพร่องจากการเปรียบเทียบของคอกกั้นเด็กชนิดไม้
จุดดีพร้อมด้วยจุดด้อยจากการเปรียบเทียบของคอกกั้นเด็กแบบไม้ อย่างที่ 1 แข็งแรง มั่นคง
ข้อดีและจุดอ่อนจากการเปรียบเทียบของคอกกั้นเด็กแบบไม้ สิ่งที่ 2 อายุใช้งานนาน
จุดเด่นกับสิ่งบกพร่องจากการเทียบของคอกกั้นเด็กชนิดไม้ ประการที่ 3 สั่งทำความจุใหญ่ตามประสงค์ได้
จุดแข็งและจุดบกพร่องจากการเปรียบเทียบของคอกกั้นเด็กชนิดไม้ ข้อที่ 4 ความปลอดภัยหลักเกณฑ์สากล
ข้อดีพร้อมทั้งสิ่งบกพร่องจากการเทียบของคอกกั้นเด็กจำพวกไม้ อันที่ 5 ความหนักเบามาก
ข้อดีพร้อมด้วยจุดด้อยจากการเปรียบเทียบของคอกกั้นเด็กจำพวกไม้ ประการที่ 6 เปลี่ยนที่ลำบาก
จุดแข็งและจุดอ่อนจากการเทียบเคียงของคอกกั้นเด็กชนิดไม้ สิ่งที่ 7 อาจมีเศษไม้

จุดเด่นพร้อมกับข้อผิดพลาดจากการเปรียบเทียบของคอกกั้นเด็กจำพวกพลาสติก
จุดแข็งพร้อมทั้งข้อผิดพลาดจากการเทียบเคียงของคอกกั้นเด็กจำพวกพลาสติก อย่างที่ 1 น้ำหนักน้อยกว่าคอกไม้
จุดดีกับจุดบกพร่องจากการเปรียบเทียบของคอกกั้นเด็กแบบพลาสติก อย่างที่ 2 มั่นคง พร้อมกับทำความสะอาดง่ายๆ
จุดเด่นพร้อมด้วยข้อเสียจากการเทียบของคอกกั้นเด็กชนิดพลาสติก ข้อที่ 3 บางยี่ห้อพับเก็บ และพกพาได้
ข้อดีกับข้อเสียหายจากการเทียบของคอกกั้นเด็กแบบพลาสติก ข้อที่ 4 อาจจะมีสสาร Bis-phenol A (BPA) หรือไม่ก็ Phthalates ค้างอยู่